Менюта

Освен в дизайн, предпечат и печат,  сме специализирали и в продуктовата фотография. Това ни дава възможността да направим едно изключително меню от началото, а именно снимките, минавайки през графичното оформяне и стигайки до самия край – същинския печат. 

Бъди сигурен, че изработваме изцяло индивидуален дизайн за всяко ново меню.